logo

Кодекси мехнати чт 2016. Семинар оиди шартномаи мехнати

Кодекси мехнати чт 2016 Rating: 8,5/10 542 reviews

Maktab Tj Китоби Синфи 9

кодекси мехнати чт 2016

Ҳар як узви Ҳукумат ҳуқуқи истеъфо дорад. Саади Ширази has been downloaded and installed by over 0,5K users and its latest update was released on January 30, 2016. Тоҷикистон аз Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, шаҳракҳо ва деҳаҳо иборат аст. Дар ин холат амали шартномаи мехнати то ба охир расидани рухсати дарозкардашуда ба хисоб меравад. Мақомоти намояндагӣ ва иҷроияро дар воҳидҳои маъмурию марзи раис сарвари мекунад. Кормандони раёсати агентии мехнат ва шугли ахоли дар минтакаи Кулоб мохи март ва апрел ба шахру нохияхои минтака мераванд. Тартиби гузаронидани интихоботро қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳо танзим менамоянд.

Next

Кодекси мехнати ЧТ

кодекси мехнати чт 2016

Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад 17. Пешниходи тагйир додани шартхои шартномаи мехнати аз чониби яке аз тарафхои шартномаи мехнати дар шакли хатти дода мешавад ва он аз чониби тарафи дигар дар мухлати то хафт рузи таквими аз рузи дода шудан барраси карда мешавад. Адабиёти тоҷик барои синфи 9 unknown, 6,021 hits Барои чи китоби информатикаи синфи 9 кухна ин бадарс накшаи таквими рост. Ғасби ҳокимият ва ё тасарруфи салоҳияти он манъ аст. Тартиби хизмати ҳарбиро қонун муайян мекунад. Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад 15. Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад.

Next

Семинар оиди шартномаи мехнати

кодекси мехнати чт 2016

Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад 9. Бинобар ин Вазорати молияи Чумхурии Точикистон чихати дар амал татбик намудани ин вазифахо лоихаи як катор санадхои меъёрию хукукиро тахия намуда, ба Хукумати чумхури пешниход намуд, ва онхо аз тарафи Хукумат чумхури маъкул дониста шуда, кабул гардид. Тоҷикистон вобаста ба манфиатҳои олии халқ метавонад ба иттиҳодияҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ дохил шавад, аз онҳо барояд, бо кишварҳои хориҷӣ робита намояд. Ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳанги вазифаи ҳар як шахс аст. The app is designed for Android 2.

Next

Қонунгузорӣ

кодекси мехнати чт 2016

Давомнокии мушаххаси ин танаффусхо дар коидахои тартиботи дохилии мехнати, чадвали кори бастхо ва ё шартномаи байни корманд ва корфармо мукаррар мегардад. Бо талаби комиссия рохбари ташкилот ухдадор аст, дар мухлати мукарраргардида хуччатхои заруриро пешниход намояд. Хукук ба рухсатии мехнатии асосии харсолаи камтарин ва рухсатии мехнатии асосии харсолаи дарозкардашуда Кормандон хукук доранд, новобаста аз корфармо ва намуди шартномаи мехнатии бо онхо басташуда, шакли ташкилию хукукии ташкилот ва музди мехнат ба рухсатии мехнатии асосии харсолаи камтарин ё рухсатии мехнатии асосии харсолаи дарозкардашуда бароянд. Музди мехнати кормандоне, ки ба корхои вазнин, зеризамини ва ё шароити мехнаташон зарарнок машгуланд Музди мехнати кормандоне, ки ба корхои вазнин, зеризамини ва ё шароити мехнаташон зарарнок машгуланд, дар фаркият бо музди мехнати кормандоне, ки дар корхои шароити мехнаташ мукаррари фаъолият менамоянд, бо рохи баланд бардоштани маоши вазифави ва ё иловапули, вале на кам аз мукаррароти конунгузории Чумхурии Точикистон, созишномахои сохави ва ё шартномахои коллективи, ки дар асоси андозаи музди мехнати камтарин пешбини намудаанд, мукаррар карда мешавад. According to the latest data, the app is rated 4. Дар холати мавчудияти пардохти сугуртави корфармо ухдадор аст фаркияти маблаги сугуртави ва хачми зарари вокеиро ба корманд чуброн намояд. Онхо оиди мохияти таъгиру иловахо ба кодекси мехнати Чумхурии Точикистон ва риояи дигар талаботхои кодекси мехнат, дар чамоатхои дехот бо аъзоён ва рохбарони хочагихои дехкони семинар машварат доир менамоянд.

Next

кодекси мехнати чумхурии точикистон

кодекси мехнати чт 2016

Маҷлиси намояндагон доимоамалкунанда ва касби мебошад. Сарватҳои фарҳангӣ ва маънавиро давлат ҳимоя мекунад. Низоми ягонаи марказонидашудаи прокуратураи Тоҷикистонро Прокурори генералӣ сарвари мекунад. The app is available for Android 1. Чоми чамоати шахраки Ёвон, Аслонов Сафарбек Низомович. Ҳангоми вафот, истеъфо ва ғайри қобили амал донистани Президент вазифаи ӯ то ба вазифааш шурӯъ намудани Президенти нав ба зиммаи Раиси Маҷлиси миллӣ мегузарад.

Next

КОДЕКСИ МЕХНАТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

кодекси мехнати чт 2016

Агар корманд бо асосхои дар сархатхои якум, дуюм ва панчуми кисми 1 моддаи 42 ва сархати якуми моддаи 48 Кодекси мазкур аз кор озод шуда бошад, инчунин хангоми фиристонидан ба тахсил, ба нафака баромадани корманд ва дар холате, ки дар рузи аз кор озод шудан корманд маблаги барои пардохт хисобшударо надошта бошад, маблаг барои ин рузхо аз музди мехнат нигох дошта намешавад; — хангоми чуброни зараре, ки бо гунохи корманд ба корфармо расонида шудааст, ба андозаи на зиёдтар аз музди миёнаи мохонаи корманд моддаи 189 Кодекси мазкур. Тартиби хисоб кардани музди миёнаи мехнат Тартиби хисоб кардани музди миёнаи мехнати кормандро дар хамаи холатхо пардохти кафолатнок хангоми ичрои вазифахои давлати ё чамъияти, хангоми пардохти музди мухлати рухсати, хангоми пардохти музди мехнати давраи гузаронидан ба кори дигар, дар холати чуброни зарар , ба гайр аз музди миёнаи мехнат хангоми таъйин намудани нафака Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар мекунад. Сабаби аз кор озодшави дар дафтарчаи мехнати бо нишон додани меъёри дахлдори Кодекси мазкур ва дигар санадхои конунгузории Чумхурии Точикистон кайд карда мешавад ва дафтарчаи мехнати дар рузи охирини кор ба корманд супорида мешавад. Ба қонунҳо имзо мегузорад; 16. Хусусияти ташкили бехатари ва хифзи мехнат аз тарафи сохибкорони инфироди Ташкили бехатари ва хифзи мехнат аз тарафи сохибкорони инфироди мумкин аст дар асоси шартнома бо шахсони вокеи ва хукуки амали гардонида шавад.

Next

The Bostan of Saadi Free Download

кодекси мехнати чт 2016

Принсипхои конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба мехнат Принсипхои конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба мехнат инхоянд: — озодии мехнат; — манъи махдудсозии хукуки инсон ва шахрванд дар муносибатхои мехнати; — манъи табъиз, мехнати мачбури ва истифодаи мехнати занон ва ноболигон дар корхои вазнин, зеризамини ва шароити мехнаташон зарарнок; — таъмини хукук ба шароити мехнати чавобгуи талаботи коидахои бехатари ва гигиени; — афзалияти хаёт ва саломатии корманд нисбат ба натичаи фаъолияти истехсоли; — таъмини хукук ба музди мувофик барои мехнат, на камтар аз андозаи хадди акали музди мехнат; — таъмини хукук ба истирохат; — баробарии хукук ва имкониятхои кормандон; — таъмини хукуки кормандон ва корфармоён ба муттахидшави барои хифзи хукук ва манфиатхои худ; — кафолати таъминоти ичтимоии кормандон; — шарикии ичтимои; — танзими давлатии бехатари ва хифзи мехнат; — таъмини хукуки намояндагони кормандон барои назорати чамъиятии риояи конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба мехнат. Озодии мехнат Хар кас хукук дорад бе ягон табъиз ва мачбуркуни мехнатро озодона интихоб намояд ва ё ба мехнат озодона ризоият дихад, ба малакаи худ ба мехнат ихтиёрдори кунад, касб ва самти фаъолиятро интихоб кунад. Вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагонро қонуни конститутсионӣ танзим менамояд. Санади мазкур ба корманд бо гузоштани имзо дар давоми на дертар аз 3 рузи кори эълон карда мешавад. Кори фосилави дистансиони Шакли махсуси раванди мехнат, ки берун аз махалли чойгиршавии корфармо бо истифода аз технологияи иттилоотию коммуникатсиони ичро карда мешавад, кори фосилави дистансиони хисобида мешавад. Катъ кардани шартномаи мехнати бо корманди хонаги Катъ кардани шартномаи мехнати бо корманди хонаги дар асоси мукаррароти пешбининамудаи шартномаи мехнати бо риояи талаботи Кодекси мазкур ба амал бароварда мешавад. Иҷлосияи якӯми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагонро узв ва вакили синну солаш калонтарин мекушояд ва то интихоб шудани раисони ин Маҷлисҳо онро мебарад.


Next

The Bostan of Saadi Free Download

кодекси мехнати чт 2016

Давлат бо ҳамватанони берунмарзӣ ҳамкори мекунад. Қонунҳое, ки Маҷлиси намояндагон қабул намудааст ба Маҷлиси миллӣ пешниҳод мешаванд, ба истиснои қонунҳо дар бораи буҷети давлати ва авф. People rated this application 4. Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синни ӯ аз 25 кам набошад ва дорои таҳсилоти олӣ бошад, метавонад вакили Маҷлиси намояндагон интихоб шавад. Аъзои Ҳукумат наметавонанд вазифаи дигареро иҷро намоянд, вакили мақомоти намояндаги бошанд, ба соҳибкори машғул шаванд, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷоди ва омузгори.

Next

Гулистони Саъди Free Download

кодекси мехнати чт 2016

Холатхои истисноии истифодаи изофакори Холатхои истисноии истифодаи изофакори инхоянд: — ичрои корхое, ки барои мудофиаи кишвар, пешгири ва рафъи окибатхои офатхои табии ва хатари умум зарур мебошанд; — ичрои корхо барои рафъи холатхои тасодуфи ва гайричашмдошт, ки фаъолияти муътадили истехсолотро халалдор месозанд; — зарурати ба охир расонидани корхои шуруъгардида, ки ба ичро расонидани онхо бинобар сабабхои техники, гайричашмдошт, тасодуфан ба таъхир афтодани истехсолот дар давоми вакти мукаррарии кори гайриимкон аст агар катъи кори шуруъгардида боиси харобии маводу тачхизот гардад ; — ичрои корхои муваккати оид ба таъмир ва баркарорсозии тачхизоту иншооте, ки вайрон будани онхо боиси катъ шудани кори аксарияти кормандон мегардад; — давом додани кор дар истехсолоти муттасил амалкунанда дар сурати ба кор хозир нашудани корманди ивазкунанда, дар ин холат корфармо ухдадор аст, ки барои бо корманди дигар иваз намудани корманди навбатдор чорахои фаври андешад; — ичрои корхои боркуни ва борфарори ва корхои ба он вобаста дар наклиёт дар сурати зарурати холи кардани анборхои ташкилоти наклиёт, инчунин барои бор кардан ва фаровардани борхои воситаи наклиёт ба максади пешгирии чамъшавии бор дар нуктахои интиколу кабули бор ва бекористии воситахои наклиёт. Ба забони точики ва руси вучуд дорад 19. Баргузории раъйпурсӣ тибқи қонуни конститутсионӣ сурат мегирад. Қарори Маҷлиси намояндагон бо тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилон қабул мегардад, агар тартиби дигари қабули қарорро Конститутсия муайян накарда бошад. Вазифахои конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба мехнат Вазифахои конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба мехнат фарохам овардани шароити зарурии хукуки мебошад, ки барои ноил шудан ба баробарии манфиатхои тарафхои муносибатхои мехнати, рушди иктисоди, самаранокии истехсолот ва баланд бардоштани некуахволии одамон равона гардидааст. Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд.

Next