logo

Шеъри лоик шерали дар васфи ватан. Лоик Шерали Дар Васфи Падар

Шеъри лоик шерали дар васфи ватан Rating: 9,3/10 114 reviews

Шерхо Дар Бораи Ошикон

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Худи сохтани сайти зодгох химмати бузургест аз чониби Шумо. Ман мондаму дил мондаву вайронаи сина. Насиҳати модар Модарам мегуфт доим вақти хоб: «Хоб кун, албатта, бо паҳлуи рост! Озар аз шоирони ҷавони хатлоние ҳаст,ки бо шеъраш тавонистааст,ки дарди ишќро чун парда боз карда ва билохира аз чамани бехазони муҳаббат гулҳои арғувони чиндааст. Ты счастье и радость в пути обретешь, Любовь будет падать, как мартовский дождь! Миёни пунбазорон Ба дӯшат тубра мегардӣ ба сони хонабардӯшон. Бубинӣ то ба ранги нав, ба ҳусни навҷавоният,Ба он дастони ларзони шарафмандат бимирам ман! Як миллати пошхурдаро чамъ овард, Пайвандгарди чахони мо Истиклол.

Next

Дар васфи ватан !!!

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Чи қадар дар дилам таманно буд, Лек аз содагӣ намегуфтам. Ки чунин зиндаҷудоем, амон аз ману ту! Tojikam guyam,on gah dar fazo man meparam, Nomi tojik toji fakhri jovidoni bar saram, Millati bumyodkor, ovozadoram,tojikam. Чу ба хонаат дароям, ҳама бӯйи дард ояд, Дили ман ба дард ояд зи хурӯҷи дардҳоят. Ҳама халқони дигар анҷуман оростаанд, Дар Самарқанд нашуд сохта ним анҷуманам… Гуфт алломаи Иқбол, ки бархез зи хоб! Ду дасту пойи ман муҳкам бубастанд, Ки донам қадри дасту пойи озод. Туро мечўям аз Майдону Тидону Сари Даштат, Ба таърихат зи ҳар пайроҳаи ту роҳ мечўям. Чашм пӯшидӣ агар аз зиндагонӣ, Сӯйи ман боз аст чашми интизорат. Ман ба ҷойи туям, эй модари барҷомонда, Дидаи равшани фардонигарам ҳадяи туст.

Next

Шеърхо Лоик Шерали

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Солхост, ки дар васфи ту дар мондаам. Бонги нӯши мо расад бар осмон, Чунки он Нӯшинравон ояд ҳаме. Дар ҳасрати Суҳроби ял Дурҷи ғамон шуд синаам. Остини фарох то оринҷ Барзада бо ҳазору як тадбир, Гӯйиё ҳаққи кӯдаконашро Меситонд аз қаламкаши тақдир. Он яке қадри сухангумкардае, Дигаре боғу чамангумкардае. Ба рахи худшиносихо Кадам мардона мемонем.

Next

Шеърхо Лоик Шерали

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Хоки Ҳиндустон зи Бедил дил гирифт, Наъши ӯ то ҷовидон манзил гирифт. Гул занад бар мӯю кокулҳои ту, Ғарқи гул созад зи сар то пойи ту. Золотая заря Пропоет тебе: Ты Всех прекрасней, сестра! Роҳати рӯҳ аст агар хоки лаҳад, Рӯҳи ту дар хок нороҳат мабод! Баски фарҳанг надорем, амон аз ману ту! Ғамхору ғамшарикон аз мӯйи сар зиёданд, Аммо ба рӯзи сахтӣ холист ҷойи модар. Ҳамчунон дасти ӯ ба рӯи дилам Вассаҳоро шумурда мехуфтам. Ёрон ҳама ҷо, вале Ватан дар як ҷост, Ҳар санги Ватан мисоли ҳайкал зебост, Олам ҳама ҷо азиз, лекин бар ман Модар яктост, Тоҷикистон яктост. Чунки фарзандони ту дар ҷустуҷӯйи бахти худ Дар биёбонҳои тафсон дур аз ту мурдаанд. Дар менюи сайт мавзуъхоро чунин гузориш медодед хуб мебуд 1.

Next

Тоҷикнома

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Дасти ту то бар сарам буд, Будам эмин аз қазои осмонӣ. Дили пурэхсоси ин шоири махбуб 30- уми июни соли 2000 дар Душанбе вафот кард. Монд дар Табрез бо наъши Камол, Бо замин омехт то шуд безавол. Ҷойи ту дар биҳишт таъин аст, Лек ҳоло, ки мечакад бомат, Ман надонам, чӣ рӯзи сангин аст. То зи хоки ӯ нарӯяд сабзае — Боиси маъсияти покон шавад. Чӣ дорад олами дар худ ниҳони ту, Аё модар, аё модар! Дар замину дар замон гумкардае.

Next

Шеърхо барои санги мазор аз Лоик Шерали

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Дӯст душманнасақу душмани ту дӯстнамост, Рост гӯям, бипаронанд зи чашму даҳанам. Аввал мактаби хаштсола баъд Омузишгохи педагогии Панчакентро ва дар охир Донишгохи Омузгории шахри Душанберо соли 1963 хатм намудааст. Аз дару даргоҳи ман ҳарчанд рафтӣ зери хок, Ҳамчунон тимсоли меҳру эътиқодастӣ ҳанӯз. Аз оташи мовуманихо сухтачон лек, Хуршедсифат бо дигарон рохнамоем. Хонда печонхатти ожанги ҷабин, Аз ҷаҳон суду зиёнам бишмаранд.

Next

Шеърхо дар васфи Модар

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Атласи рангинкамон пироҳанат ёд оварад, Тундар аз фарёдату аз шеванат ёд оварад. Ҷаҳон пурмакру дастон аст, бигзор, Ки ман дар рӯйи дастони ту мирам. Ману ту масту малангем, амон аз ману ту! Пасту болои ҷаҳон болои ҳам ғам медиҳад, Бо ту яксон менамуд ин пасту боло, модарам. Ки мегуяд аламхои дили зор, Ва орзухои дар тобут хуфта! Ба ёдат ҳаст, аз нони тамоме порае додӣ Ба онон, то ки ними дигараш бо ҷазбаи худ бозгардонад Ба наздат рафтагонатро, Кушоӣ боз хони ид. То забон дорад, ватандор аст ӯ, То забондор аст, бисёр аст ӯ.

Next

Шеърхо барои санги мазор аз Лоик Шерали

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Осмонро набувад он ҳама рафъат, ки варост, Гулу гулзори замин як гули рухсори зан аст. Чандин мактабу маҳаллаву муассиса номишарифи ӯро ҷовидонӣ медоранд. Аё модар, бимирам дар нафасҳот, Ки дунё бо дуоҳои ту боқист. Пожелаю я, родная, в юбилей: Будь здоровой и счастливой, не болей! Лоиқ Шералӣ , , , , — , , — тоҷик, эроншинос, яке аз бузургони адабиёти муосири тоҷику форс дар Осиёи Марказӣ. Ғанимат дон насиби вопасинатро, саломат бош, Аё модар, аё модар! Боре ба кӯрону карони таърих бояд бо садои баланд гуфт, ки «Об агар сад пора гардад, боз бо ҳам ошност»! Аз by сайт торафт рангинтар мешавад ва ягон бохте дар пеш нест.

Next

Шеърхо дар васфи Модар

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Модари бечора Дар миёни кӯҳсорон Бо навои обшорон, Бо сафои чашмасорон, Бо суруди боду борон, Бо дуруди навбаҳорон Ҷон ато кардӣ маро, Ҷон ато кардию худро костӣ Рӯзу шабҳо дар сари гаҳвораи ман, Модари ман, модари ғамхораи ман, Модари ман, модари бечораи ман. Пеши дар истодаӣ ҳайрону лол, Оҳ мегӯӣ, ки рӯзат пур шуда… Рӯзу шаб варзидӣ фарзандони худ, То ҳама бошанд ҷонбози Ватан. Бо эхтироми хоссе дустдори ватану миллати хеш Зарифчон! Як асо бори ғами пирит натвонад кашид, Эй сабурият фузун аз сангу сандон, модарам, Сӯйи лаб нобурда, нон аз дасти ларзонат фитад, Боз ҳастӣ бо аҷал дасту гиребон, модарам… 25. Туӣ обастани «фардо», Вале «фардо»-и ту имрӯз мемирад, Надида рӯз мемирад. Дилам, дар ҳар чӣ мебинам ба чашми дил, Зи нав оғоз мехоҳад. Он кадар точик чуста булъачаб Хонаи иллах ба сахрои араб Мурдаву хоки туро бо хеш бурд, Колбадро то бад он сахро супурд.

Next